CMP Center Management Polska Sp. z o.o. została założona w 2005r., jako wehikuł inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości. Obecnie spółka posiada pakiety udziałów w spółkach: Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. oraz UNIMAX Development Sp. z o.o. Za pośrednictwem tej ostatniej CMP inwestuje środki finansowe w projekty o charakterze deweloperskim.