CMP
Center Management Polska Sp. z o.o.

Pl. Powstańców Warszawy 2A
00-030 Warszawa

e-mail: biuro@c-m-p.pl

CMP
Center Management Polska Sp. z o.o.

Zobacz mapę dojazdu


NIP: 527-248-00-05, REGON: 140158623 KRS 0000235371 Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 50.000 zł, w całości opłacony Zarząd: Michał Kubicki, Alicja Kubicka